Latest News

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Buồng sấy Quả Nhàu tại Diên Khánh - Khánh Hòa

Tên công trình: Buồng sấy quả nhàu

Địa điểm : Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

Thiết bị: Buồng sấy

Sản phẩm sấy : Quả Nhàu

Nhiên liệu đốt: Củi

Công suất:

Công nghệ áp dụng: Công nghệ nhiệt thấp

Hình ảnh: 


Buồng sấy quả nhàu tại Khánh Hòa
Buồng sấy quả nhàu tại Khánh Hòa

   
Buồng sấy Quả Nhàu tại Diên Khánh - Khánh Hòa
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top