Latest News

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Buồng đốt củi cấp nhiệt cho lò vỉ ngang - cấp gió nóng sạch

Buồng đốt củi cấp nhiệt cho lò vỉ ngang là thiết bị cấp nhiệt, làm nóng không khi đến nhiệt độ nhất định theo yêu cầu thiết kế. Sau đó luồng không khí nóng này được cung cấp tuần hoàn đối lưu vào buồng sấy. Dùng để làm khô các loại nông sản, hải sản


Buồng đối củi cấp nhiệt cho lò vỉ ngang
Buồng đối củi cấp nhiệt cho lò vỉ ngang

Liên hệ: 0933 67 6262 để được tư vấn

Buồng đốt củi cấp nhiệt cho lò vỉ ngang - cấp gió nóng sạch
  • Title : Buồng đốt củi cấp nhiệt cho lò vỉ ngang - cấp gió nóng sạch
  • Posted by :
  • Date : 23:41
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top