Latest News

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Máy sấy lạnh bơm nhiệt

Tên công trình: Máy sấy lạnh bơm nhiệt

Địa điểm: Sản phẩm bày bán tại văn phòng

Thiết bị sấy:  Dạng buồng sấy mini 9 khay 60 x 90 cm

Sản phẩm sấy: Sản phẩm sấy đa năng - thương mại hóa

Công nghệ sấy : Nóng, hoặc lạnh.


Tủ sấy thực phẩm
Tủ sấy thực phẩm

Máy sấy thực phẩm mini
Máy sấy thực phẩm mini


Xem thêm: CÔNG NGHỆ SẤY LẠNH
Máy sấy lạnh bơm nhiệt
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top