Latest News

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Sấy nho, máy sấy nho khô, công nghệ sấy nho, lò sấy nho
Thời gian sấy 20h, nho xanh hoặc tím để nguyên quả, nhiệt độ sấy 80oC kết hợp tách ẩm bằng làm lạnh.

Sấy nho, máy sấy nho khô, công nghệ sấy nho, lò sấy nho
  • Title : Sấy nho, máy sấy nho khô, công nghệ sấy nho, lò sấy nho
  • Posted by :
  • Date : 21:54
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top