Latest News

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Sấy đông trùng hạ thảo, công nghệ sấy lạnh đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo là loại thảo dược quý hiếm, nhiệt độ sấy yêu cầu rất nghiêm ngặt Từ 15 - 25oC
Sấy đông trùng hạ thảo, công nghệ sấy lạnh đông trùng hạ thảo
  • Title : Sấy đông trùng hạ thảo, công nghệ sấy lạnh đông trùng hạ thảo
  • Posted by :
  • Date : 17:46
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top